Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]
Piętka
NAPRAWA GŁOWIC
I SILNIKÓW
WASZE ZLECENIE
slid2.JPG slid1.JPG slid3.JPG slid4.JPG slid5.JPG

Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

na usługi wykonywane przez firmy “Piętka 1” s.c. oraz „Piętka 3” s.c.

 1. Gwarantem są odpowiednio firma Piętka 1 s.c. we Wrocławiu oraz  Piętka 3 s.c. w Tyczynie.

 2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wydania przedmiotu gwarancji bez limitu kilometrów.

 3. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski i dotyczy głowic i bloków silników.

 4. Udzielona gwarancja wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 KC.

 5. Gwarancja jest udzielana tylko na wykonaną usługę i wymienione części.

 6. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania głowicy i bloku jest ścisłe stosowanie zaleceń Gwaranta i unikanie działań lub rodzajów postępowania przed którymi przestrzegał Gwarant a przede wszystkim usunięcie przyczyny ich wcześniejszego uszkodzenia.

 7. Firma “Piętka 1” s.c. nie ponosi odpowiedzialności za usterki wynikłe z nieprawidłowego montażu głowicy i bloku bez zachowania odpowiednich reżimów technologicznych i bez użycia odpowiednich narzędzi oraz wymiany niezbędnych części.

 8. Ze względu na zużycie głowicy oddanej do naprawy firma “Piętka 1” s.c. nie gwarantuje zachowania wszystkich tolerancji wymiarowych i zaleceń producenta głowicy, jednakże zobowiązuje się poprzez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technicznych do doprowadzenia głowicy do stanu umożliwiającego prawidłową jej eksploatację.

 9. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości naprawy wykonanej przez Gwaranta głowicę lub blok należy dostarczyć do siedziby firmy Piętka 1, 54-618 Wrocław, ul. Pińska 3 lub 71-044 Szczecin, ul. Brodnicka 1B albo Piętka 3, 36-020 Tyczyn, ul. Grunwaldzka 39.

 10. Gwarant na spawane głowice i naprawiane bloki nakleja znaczki kontrolne, które poprzez zaczernienie poszczególnych pól wskazują temperaturę pracy silnika. Zaczernienie 4-go pola znaczka oznacza, że silnik użytkowano niezgodnie z zaleceniami, zbyt wysoka temperatura, co skutkuje utratą gwarancji. Zniszczenie bądź brak znaczka również powoduje utratę gwarancji.

 11. W przypadku uznania przez Gwaranta reklamacji za uzasadnioną poniesie on koszty naprawy głowicy lub bloku, uszczelki pod głowicę oraz montażu i demontażu głowicy wg średnich cen rynkowych.

 12. Gwarant zastrzega sobie prawo do dostarczenia niezbędnych części oraz wskazanie zakładu, który wykona te prace na koszt Gwaranta.

 1. W przypadku gdy niewłaściwa naprawa głowicy lub bloku spowoduje uszkodzenie innych elementów silnika firma “Piętka 1” s.c. dokona niezbędnych napraw na swój koszt, pod warunkiem, że uszkodzenia te będą wynikiem nagłej awarii a nie eksploatacji niesprawnego pojazdu.

 2. Gwarant wykona naprawę gwarancyjną głowicy lub bloku w ciągu 14 dni roboczych.

 3. Gwarant nie bierze odpowiedzialności za straty klienta wynikłe z braku możliwości eksploatacji pojazdu przez klienta w okresie naprawy gwarancyjnej a także nie będzie ponosić żadnych kosztów oprócz wymienionych wyżej, w szczególności dostarczenia głowicy lub bloku do naprawy gwarancyjnej, holowania pojazdu, utraty zarobków itp.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy !!

  Nasze motto: "Najważniejsza jest satysfakcja z pomocy klientowi. Zarobek jest tylko miłym dodatkiem."